வியாழன், 24 அக்டோபர், 2019

Halo பரிவேடம் அகல்வட்டம்

Halo - பரிவேடம் - அகல்வட்டம்
'அகல்வட்டம் பகல் மழை' என்பர்!
பொதுத்தமிழில் கோட்டை கட்டுதல் என்றுகூட சொல்வர்!
'வானம் கோட்ட கட்டுதுடா, காயவச்ச நெல்ல அள்ளி பத்தாயத்துல கொட்டுங்கடா'ன்னு எங்க அப்பா சொல்வார்!
Halo is nothing but photon (light) refraction by crystalized water.

As like Selected Area Electron Diffraction (SAED) create patterns of crystals, photons that comes from sunlight gets scattered by the crystalized water molecules present in the cloud!
So, this phenomena may be named as Selected Area Photon Refraction (SAPR)!

மிக எளிமையாய் கூறவேண்டுமானால், இது ஒரு நிறப்பிரிகை நிகழ்வுதான். மேகத்தில் ஒருங்கிணையும் நீர் மூலக்குறுகள், தங்களுக்குள் ஹைட்ரஜன் பிணைப்பினை ஏற்படுத்தி ஒத்துருபடிகத்தை (crystalization - ice formation) அடைகின்றன. அப்படிகமான நீர் மூலக்கூறுகள் முப்பட்டக கண்ணாடி (prism) போல செயல்பட்டு பரிதி (கதிரவன்) ஒளியையோ, நிலவொளியையோ சிதறடிக்கின்றன. இப்படியான நிகழ்வால்தான் Halo என்று அழைக்கப்படும் பரிவேடம் - அகல்வட்டம் - கோட்டை கட்டுதல் நிகழ்வு நடைபெறுகிறது.

சக்தி.
பதிவு: 08/09/2019, தஞ்சையிலிருந்து.

#தமிழ் #இயற்பியல் #physics #chemistry_of_physics #chemistry #physicalchemistry #physics_of_chemistry #halo #haloscience #refraction #scattering #ramanscattering #ice #cloud #naturephotography #nature #naturelover #cryatalization #crystal #hydrogenwater #hydrogenbonding

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக